OV2 Fase 1: Arbeidsgeschiktmaking
Home

Opleidingsvorm 2 Fase 1

In onze opleidingsvorm 2 worden jongeren met een matig mentale handicap voorbereid op de integratie in een beschermd werkmilieu zoals maatwerkbedrijven . De aangeboden leerstof en trainingsvaardigheden richten zich naar 4 leergebieden :
wonen, werken, vrijetijdsbesteding en overkoepelende ontwikkelingsdoelen.

 

EINDDOELSTELLING : SOCIALE AANPASSING EN ARBEIDSGESCHIKTMAKING

 

Deze opleidingsvorm verloopt in 2 fasen : FASE 1 en FASE 2

FASE 1

 • Hier maken de leerlingen op een eigen tempo samen met de leerkracht de overgang van het lager naar het secundair onderwijs.
 • Aan de hand van een individueel stappenplan werken de leerlingen op eigen tempo aan de uitbreiding van hun mogelijkheden.

ACCENTEN

 • Algemene en sociale vorming
 • Trainen van zelfredzaamheid, communicatie en de beheersing van het bewegen en handelen
 • Vertrouwd worden met enkele arbeidsgerichte basisvaardigheden zoals het hanteren van gereedschap,
  het omgaan met verschillende grondstoffen, het organiseren van een werkpost…..

VOORBEREIDING

 • Instroom lager.
 • Aanleren basiskennis ASV – de opdrachten zijn eenvoudig
 • Aanleren basisvaardigheden BGV
 • ==> bestaat uit instapklas A en herhalingsklas B

VORMING

 • Er wordt voortgebouwd op leerstof ASV – de opdrachten zijn complexer
 • Basisvaardigheden BGV worden geautomatiseerd en verfijnd
 •  ==> bestaat uit instapklas C en herhalingsklas D

TRAINING

 • Specifiek trainen van tekorten in ASV en BGV lessen.
  Extra aandacht aan attitudes
 • Deze groep volgt de lessen in Campus Kareel
 •  ==> bestaat uit instapklas E en herhalingsklas F

AUTI-KLAS

 • Klas gericht op leerlingen OV2 fase1 met autismespectrumstoornis (ASS)
 • Aanleren van basisvaardigheden, automatisatie en verfijning met ondersteuning van stappenplannen.
  Werking zie verder autiwerking