Home

OV4 – Inschrijvingen

OV4 – Inschrijvingen

Informatie volgt na de infoavond OV4 Type 9 op 14 november 2019.

 

VOORRANGSPERIODE  

 

Indien broers of zussen reeds leerling zijn op GO! IBSO De Horizon of indien u zelf op GO! IBSO De Horizon werkt, kan u inschrijven vanaf 1 februari 2019 tot en met 1 maart 2019. Gelieve contact op te nemen met Sarah D’Hondt (sarah.dhondt@ibsodehorizon.be of 0478 45 56 88). 

 

AANMELDINGSFORMULIER INVULLEN 

 

Indien u geen recht heeft om tijdens de voorrangperiode in te schrijven, kan u het aanmeldingsformulier online invullen: https://goo.gl/forms/cZFAVx0OTviVu9y22  

 

Enkel door dit online formulier in te vullen kan u één telefoonnummer registeren waarmee u uw kind op zaterdag 23 maart 2019 zult aanmelden. Zorg ervoor dat de functie anoniem bellen is uitgeschakeld. Na registratie ontvangt u het telefoonnummer i.f.v. de aanmelding.   

 

Zaterdag 16 maart 2019 wordt het online formulier afgesloten.  

 

 

AANMELDEN & INSCHRIJVEN 

 

Zaterdag 23 maart 2019 vanaf 09.00u tot 10.00 kan u aanmelden met het geregistreerde telefoonnummer. U hoort een bericht met de vraag aan de lijn te blijven en te wachten tot uw oproep gevolg krijgt. Uw oproep wordt beantwoord door een OV4-medewerker. 

 

Maandag 25 maart 2019 wordt de definitieve rangschikking opgemaakt. U wordt binnen de 4 schooldagen na de telefonische aanmelding via mail op de hoogte gebracht van het gunstig of ongunstig volgnummer. 

 

Vanaf vrijdag 29 maart 2019 t.e.m. woensdag 8 mei 2019 kan u op afspraak een gunstig volgnummer voor uw kind in het aanmeldingsregister omzetten in een gerealiseerde inschrijving. 

 

Indien uw kind een ongunstige volgnummer heeft, ontvangt u een document van niet-gerealiseerde inschrijving. Dit document is tegelijk een bewijs dat uw kind automatisch op de wachtlijst komt volgens het toegekende volgnummer per vestigingsplaats, graad en leerjaar. U wordt persoonlijk verwittigd wanneer de ongunstige rangschikking door het opschuiven van de wachtlijst, verandert in een gunstige rangschikking. Vanaf het moment dat we een gunstige rangschikking (door het opschuiven van de wachtlijst) melden, krijgt u 5 schooldagen de tijd om dit te valideren. U ondertekent dan het inschrijvingsregister en ontvangt ter plaatse een bewijs van gerealiseerde inschrijving.