Opleidingsvorm 4
Home

OV4

GO! IBSO De Horizon werkt al meer dan een decennia rond ASS en richt OV4 Type 9 – onderwijs in sinds 2015. Leerlingen die in aanmerking komen voor type 9 in deze opleidingsvorm zijn normaal tot hoogbegaafd en hebben een diagnose autismespectrumstoornis. Voor opleidingsvorm 4 gelden de eindtermen, ontwikkelingsdoelen en leerplannen van het gewoon secundair onderwijs. De omkadering en de ondersteuning is echter aangepast aan de problematiek van jongeren met ASS. Zij volgen in de 1e graad les in een aparte auti-klas in de A- of B-stroom met al dan niet enkele uren inclusief onderwijs. Deze inclusie-uren nemen jaarlijks toe met als streefdoel volledige inclusie in de 3e graad, conform het principale doel van het M-decreet.

 

Werking: geïntegreerd → inclusief!

 

Een geïntegreerde werking wordt aangeboden op onze campussen voor regulier onderwijs GO! Atheneum Aalst, GO! MS Ninove en GO! Atheneum Ninove met ondersteuning vanuit het buitengewoon onderwijs. Deze werking breidde de voorbije jaren haar expertise uit betreffende professionaliseren van het personeel, aanpassen van de infrastructuur, creëren van een draagvlak op de campussen en begeleiden van de transfer voor leerlingen met ASS van het basisonderwijs naar het secundair onderwijs . GO! IBSO De Horizon kan op campus Aalst en campus Ninove beroep doen op een fantastisch team van directie, leerkrachten en ondersteuners die zich met een bijzondere toewijding inzetten voor deze werking.

 

De presentatie van de infoavond kan u HIER terugvinden

 

Aanbod schooljaar 2018-19

Schooljaar 2018-19
GO! Atheneum Aalst

 • Eerste graad, eerste leerjaar A
 • Eerste graad, tweede leerjaar A: Moderne Wetenschappen
 • Tweede graad, eerste leerjaar ASO:
  • Economie
  • Humane Wetenschappen
  • Wetenschappen
GO! Middenschool Ninove

 • Eerste graad, eerste leerjaar A
 • Eerste graad, eerste leerjaar B
 • Eerste graad, tweede leerjaar A: Moderne Wetenschappen
 • Eerste graad, beroepsvoorbereidend leerjaar: Kantoor en verkoop- Verzorging en voeding
GO! Atheneum Ninove

 • Tweede graad, eerste jaar ASO: Economie en Wetenschappen
 • Tweede graad, eerste leerjaar BSO: Kantoor
 • Tweede graad, tweede leerjaar ASO: Economie & Wetenschappen

 

 

Aanmelden en inschrijven (schooljaar 2019-2020)

Hoe meldt u uw kind aan?

 • Het aanmeldingsformulier kan vanaf januari 2019 online ingevuld worden. Enkel door het online formulier in te vullen kunt u één telefoonnummer registeren waarmee u zich op 23/03/19 zult aanmelden tussen 09.00u en 10.00u. Na registratie ontvangt u het telefoonnummer i.f.v. de aanmelding op zaterdag 23/03/2019.
 • Zaterdag 16/03/19 wordt het online formulier afgesloten.
 • Zaterdag 23/03/19 vanaf 09.00u tot 10.00u: aanmelden met geregistreerd telefoonnummer = WHITELISTING
 • U hoort een bericht met de vraag aan de lijn te blijven en te wachten tot uw oproep gevolgd krijgt. Uw oproep wordt beantwoord door een OV4-medewerker.
 • Maandag 25/03/19 wordt de definitieve rangschikking opgemaakt.
 • U wordt binnen de 4 schooldagen na de telefonische aanmelding schriftelijk op de hoogte gebracht van het volgnummer en of uw kind al dan niet op een wachtlijst terecht komt.

Broers & zussen, kinderen van personeel van GO! IBSO De Horizon & campusvoorrang: inschrijven van 01/02/2019 t.e.m. 08/03/2019

 

Contactgegevens coördinatoren

 

GO! Atheneum Aalst
Graanmarkt 14
9300 Aalst
Meganck Karolien
0497/43.15.54
GO! MS Ninove
Astridlaan 33
9400 Ninove
Lockefeer Lies
0491/15.18.60
GO! Atheneum Ninove
Dreefstraat 31
9400 Ninove
Leentje Wynendaele
0499/77.28.54

 

Praktische informatie.

– Een leerling uit OV4-type 9 kan zich inschrijven in het internaat ’t Kasteeltje te Hofstade dat aan GO! IBSO De Horizon verbonden is.
– U dient op het moment van inschrijving in het bezit te zijn van een OV4 verslag-type 9 of een intentieverklaring uitgeschreven door het CLB.

 

Vragen?
Sarah D’Hondt
Beleidsmedewerker OV4 Type 9
OV4@ibsodehorizon.be – 0478/45.56.88