ABO
Home

ABO

Wat is ABO?
In de integratiefase met geïntegreerde autiwerking, biedt de alternerende beroepsopleiding (ABO) een éénjarige opleiding in de vorm van alternerend leren en werken.
De leerling verwerft op school én op de werkplek de vereiste competenties voor het latere beroepsveld. Hierbij wordt een pedagogisch partnerschap ontwikkeld tussen onze school en een kwaliteitsvol bedrijf die een complementaire opleiding ontwikkelen.

 

Doel?
Tewerkstellingskansen verhogen op de arbeidsmarkt met extra begeleiding van de school én de werkplek.

 

Hoe werkt dit in de praktijk?
De leerling is 2 dagen op school en krijgt 1 dag praktijkles in functie van het gekozen beroepsprofiel en 1 dag geïntegreerde algemene sociale vorming waarbij de sterktes en verdere individuele training de aandacht vereisen. Anderzijds werkt de leerling 3 dagen in een kwaliteitsvol bedrijf en ontvangt hij/zij een motivatiepremie bij het behalen van dit getuigschrift. Inmiddels doorloopt de leerling de beroepsinschakelingstijd en kan de leerling solliciteren op de arbeidsmarkt.

 

Per week:

 • 3 dagen werkervaring op een werkervaringsplaats

 • 1 dag beroepsgerichte vorming: praktijkles op school

 • 1 dag algemene vorming: de cursisten leren hoe ze moeten solliciteren en komen in contact met diensten als VDAB, vakbond, OCMW, ziekenfonds,… en leren meer over de werking ervan.

Voordelen:

 •  ABO-jongeren hebben de mogelijkheid om ervaring op te doen en zich op die manier verder te ontwikkelen vooraleer ze op de arbeidsmarkt komen. Door de school worden ze nauw opgevolgd.

 • Cursisten die gedurende het schooljaar een minimum aantal uur presteren op school en op de werkervaringsplaats, ontvangen een motivatiepremie van €500.
  Deze premie wordt toegekend door het Europees Sociaal Fonds (ESF-agentschap).

 • Het ABO-jaar is een door de VDAB – erkende beroepsopleiding:

  • Als de cursist geslaagd is voor het ABO-jaar ontvangt die reeds een inschakelingsuitkering kort na het einde van het ABO-jaar.

 • Gedurende dit werkervaringsjaar blijft men eveneens groeipakket ontvangen.

 

 

Cookieconsent met Real Cookie Banner