Leerlingenvervoer
Home

Busvervoer

Het vervoer van leerlingen van en naar de school in het buitengewoon onderwijs is gratis.

  • Collectief busvervoer

Bij collectief leerlingenvervoer worden de leerlingen opgehaald en teruggebracht met een speciale bus. Een begeleider helpt de kinderen bij het in- en uitstappen.

  • Individueel busvervoer

Als leerlingen geen gebruik maken van collectief leerlingenvervoer hebben hun ouders recht op een gratis abonnement van het openbaar vervoer voor de leerling of op een tussenkomst in de eigen vervoerskosten. Dat noemt men ‘individueel leerlingenvervoer’.

 

Voorwaarden

 

Alle leerlingen in het buitengewoon basis- of secundair onderwijs in Vlaanderen en Brussel hebben recht op gratis busvervoer. De enige voorwaarde is dat ze naar de dichtstbijzijnde school gaan

  • van het net dat zij verkiezen
  • én die het type onderwijs aanbiedt waarnaar het attest (van het centrum voor leerlingenbegeleiding) van de leerling verwijst.

Bijvoorbeeld:

    • de dichtstbijzijnde school van het GO! (gemeenschapsonderwijs) met type 1
    • de dichtstbijzijnde school van het katholiek onderwijs met type 3.

 

Procedure

 

Zowel de gratis bus voor het collectief leerlingenvervoer als het gratis abonnement voor het openbaar vervoer (trein, tram, bus en metro) of de tussenkomst in de eigen vervoerskosten moet u aanvragen via de school voor buitengewoon onderwijs.

 

Bedrag

 

De bus van het collectief leerlingenvervoer is gratis.

Individueel leerlingenvervoer:

  • gratis abonnement voor het openbaar vervoer
  • de tussenkomst voor individueel vervoer met de eigen wagen bedraagt 75% van de treintrajectkaart 2de klasse van de spoorwegen.

xxxxxx

Wetgeving

 

De wettelijke basis (besluiten, decreten en wetten) vindt u in de ‘Algemene omzendbrief leerlingenvervoer’ (externe website) op Onderwijs Vlaanderen.

Cookieconsent met Real Cookie Banner