Home

Duaal Leren

Wat?

Duaal leren is een 1- of 2-jarige opleiding: Voor deze opleiding is een standaardtraject/beroepskwalificatie uitgewerkt. De leerling verwerft de vaardigheden op school én op de werkvloer. Op school helpt een trajectbegeleider de leerling om een werkplek te vinden. Na een intakegesprek sluiten de leerling, de school en het bedrijf een overeenkomst. De trajectbegeleider ondersteunt en begeleidt de leerling de hele tijd. Een mentor in het bedrijf helpt de leerling met zijn/haar vragen en zorgt voor de opleiding op de werkplek.

Voor wie?

 • Leerlingen die de opleidingsfase hebben beëindigd en toegelaten worden tot de kwalificatiefase
 • Minimum 15 jaar zijn
 • De klassenraad adviseert de leerling of hij/zij klaar is voor duaal leren (arbeidsrijp en arbeidsbereid)

Doel?

 • De leerling ontwikkelt een werkattitude en krijgt een intensieve arbeidstraining in een volwaardige kwalificerende leerweg i.f.v. een betere voorbereiding op de arbeidsmarkt.
 • De leerling leert op school én op de werkplek waardoor hij/zij relevante werkervaring opdoet, vb werken met nieuwe machines, aanleren van de recentste technieken.
 • De leerling kan op jongere leeftijd sneller in een realistisch werkverband werken om de arbeidsfinaliteit te behalen.

Opleidingen:
De duale opleidingen die onze school aanbiedt zijn:

 • Duaal medewerker fastfood
 • Duaal keukenmedewerker
 • Duaal assistent plantaardige productie
 • Duaal medewerker groen- en tuinbeheer
 • Duaal medewerker ruwbouw

Het standaardtraject omvat deels een schoolcomponent en deels de werkplekcomponent. Deze componenten zijn inhoudelijk op elkaar afgestemd. De leerling krijgt 2 dagen opleiding op school en 3 dagen opleiding op de werkplek (38 uren per week).

Je krijgt een overeenkomst alternerende opleiding. Wat houdt dit in?

 • De leerling leert een job op school en op het bedrijf, stap voor stap.
 • Het bedrijf geeft een wettelijk bepaalde leervergoeding per maand.
 • De leerling bouwt ook een aantal sociale zekerheidsrechten op.
 • Ouders hebben nog steeds recht op groeipakket en zorgtoeslag.
 • De leervergoeding blijft onder de grens van het fiscale ten lasten.
 • Jouw diploma én werkervaring zijn sterke troeven om een vaste job te vinden.

Voor professionals:

Heb je als bedrijf interesse in Duaal Leren? Neem gerust contact op met de Trajectbegeleider Duaal Leren van onze school: duaal.leren@ibsodehorizon.be

Cookieconsent met Real Cookie Banner