Opleidingsvorm 3 - Grootkeukenmedewerker (GRMD)
Home

Opleidingsvorm 3 – Grootkeukenmedewerker (GRMD)

DOEL VAN DE OPLEIDING : In teamverband opdrachten uitvoeren in de grootkeuken.

 

Gedurende de volledige opleiding zullen de leerlingen hun kennis omzetten in functioneel en praktisch handelen in een grootkeuken in al zijn facetten.Deze elementaire kennis wordt verworven door enerzijds een theoretisch inzicht en anderzijds veel praktijkervaring.
De attitudes zoals tempo , verantwoordelijkheidszin , teamgeest en andere noodzakelijke basishoudingen worden essentieel geacht.
Tijdens de opleiding zal eveneens veel aandacht gaan naar de recentste ontwikkelingen inzake voedselveiligheid en hygiënisch handelen.
De basisvaardigheden zullen dan ook aangeleerd worden in de opleidingsfase.
In de kwalificatiefase zullen de leerlingen hun kennis , vaardigheden en attitudes verder uitbouwen en trainen tijdens hun stage.

 

Mogelijke tewerkstelling : in grootkeukens van bedrijven , maar ook in restaurants , broodjeszaken , tea-rooms , feestzalen , ….