Internaat
Home

Internaat

Internaatbeheerder Barbara Gerard


Go! internaat ’t Kasteeltje

 

Waarom kiezen voor een internaat?

Op het internaat wordt geleerd, geleefd, samengewerkt, gevierd, samen verdriet gedeeld, ruzie gemaakt en vrede gesloten, zoals in het echte leven. Soms zijn er omstandigheden waarbij de keuze voor een internaat een kind de nodige stabiliteit en ontwikkelingskansen kan bieden:

  • ouders hebben, door hun werk (ploegwerk, nachtdiensten, tweeverdieners,…), moeilijkheden om hun kind tijdens de weekdagen op te vangen;
  • een kind vraagt omwille van een beperking, gedrag, … een bijzondere opvoedkundige begeleiding die ouders thuis -om welke reden dan ook- niet kunnen bieden;
  • ouders hebben door een thuisprobleem, een relatieprobleem, een fysiek of psychisch probleem, onvoldoende draagkracht en energie om een kind of puber tijdens de week thuis op te voeden.

Samen met de school, kan dus ook het internaat een partner zijn in de opvoeding van de jongere.

Het internaat is open van maandag tot vrijdag en dit tijdens de schooldagen.

 

Meer informatie?

Neem een kijkje op onze website www.internaatkasteeltje.be of facebookpagina GO Internaat ’t Kasteeltje.

Contacteer vrijblijvend Barbara Gerard (internaatbeheerder) of Hannah Kint (maatschappelijk werker).

 

GO! Internaat ’t Kasteeltje – Zijpstraat 36, 9308 Hofstade – T: 053 46 94 00 – info@internaatkasteeltje.be

 

 

Website:
http://www.internaatkasteeltje.be