Opleidingsvorm 3 - Alternerende Beroepsopleiding (ABO)
Home

Opleidingsvorm 3 – Alternerende Beroepsopleiding (ABO)

Op 1 september ’98 is onze school van start gegaan met het project ‘alternerende beroepsopleiding’, kortweg ABO. Dit project loopt met de steun van het Europees Sociaal Fonds (ESF) en heeft als doel de kans op gepast werk van onze afgestudeerde leerlingen te verhogen.

 

Doelstellingen

 • Opdoen van werkervaring over een lange periode
 • Kiezen voor een begeleide overgang van school naar werk
 • Realiseren van een effectieve tewerkstelling op de reguliere arbeidsmarkt na de stageperiode
 • Training van arbeidsattitudes: werktempo, doorzettingsvermogen, stiptheid, bedrijfscultuur
 • De bedrijfswereld leren kennen
 • Kortom: de tewerkstellingskansen van jongeren uit het buitengewoon beroepsonderwijs op de arbeidsmarkt verhogen

Verloop

 • De cursist en/of de school zoeken een gepast bedrijf waar hij/zij kan gaan werken
 • Het werk zal stapsgewijs door een te volgen opleidingsprogramma aangeleerd worden
 • Zijn er problemen, dan kan de cursist de hulp inroepen van zijn trajectbegeleider
 • De trajectbegeleider onderhoudt nauwe contacten met het bedrijf en de cursist
 • Op het werk is de mentor de aangewezen persoon die zorgt voor begeleiding en opleiding

Vorming op school:

 • De school zorgt voor het technisch en theoretisch gedeelte van de opleiding, namelijk de overstap naar het werk voorbereiden
 • Zij zorgt ervoor dat het opleidingsprogramma opgevolgd wordt
 • Op school worden er attitudes geoefend die de cursist nodig heeft om te gaan werken vb. stiptheid, samenwerken, goede arbeidshouding, …
 • Rechten en plichten als werknemer worden besproken
 • Sollicitatietraining wordt ingeoefend
 • Opfrissen van parate kennis ivm invullen van documenten (vb.overschrijvingen, belastingsbrief, …), wegcodes, VDAB, RVA, mutualiteit

Enkele voordelen

 • Begeleiding bij werk en administratie
 • Geen onkosten – gratis schoolabonnement openbaar vervoer
 • Wachttijd loopt door met behoud van kinderbijslag
 • Stempelgeld vanaf einde april + motivatiepremie onder bepaalde voorwaarden