Opleidingsvorm 1
Home

Opleidingsvorm 1

In opleidingsvorm 1 streven we ernaar om de jongeren een algemene en sociale vorming aan te bieden die vooral gericht is op een zo optimaal mogelijke integratie in een beschermd woon– en leef/werkmilieu.

 

Het uitgangspunt in opleidingsvorm 1 is het emancipatiedenken, dat wil zeggen; het opkomen voor een plaats van de persoon met een handicap in de samenleving van vandaag. Belangrijk hierbij is dat zij een zekere mate van controle over hun leven verwerven en in staat zijn keuzes te maken en te handelen om die keuzes invulling te geven. Zelfbeschikking, zelfrealisatie en keuzebekwaamheid zijn hierbij sleutelbegrippen.

 

Aan deze sleutelbegrippen worden ontwikkelingsdoelen gekoppeld die we willen nastreven binnen de volgende 4 leergebieden; wonen, werken, vrije tijd en overkoepelende ontwikkelingsdoelen.

 

Om de ondersteuning, nodig bij het realiseren van de sleutelbegrippen, zo optimaal mogelijk aan te bieden werken we individueel en vertrekken we bij elke leerling vanuit zijn eigen mogelijkheden en sterktes om hen op basis hiervan in te delen in een passende klasgroep.

 

Binnen de gewone OV1 werking hebben we 8 klassen met telkens maximaal 10 jongeren opgesplitst in:

  • Werkklassen (2)
  • Leerklassen (3)
  • Leefklassen (3)

Binnen de OV1 auti- werking hebben we 5 klassen met telkens maximaal 7 jongeren:

  • Leefklas (2)
  • Leerklassen (2)
  • Werkklas (1)