Voor professionals
Home

OV2: Voor professionals

De lesinhouden worden zo functioneel mogelijk aangeboden door te vertrekken vanuit een realistische situatie en verder te bouwen op wat de leerling al kent.

Om de aangeleerde vaardigheden ook te kunnen toepassen in het dagelijks leven worden er tal van didactische uitstappen in klasverband georganiseerd. Bvb. bibliotheekbezoek, boodschappen doen, vrijetijdsuitstap, culturele uitstap, inoefenen openbaar vervoer, enz.

Tijdens BGV:
De arbeidstraining is vooral gericht op de capaciteiten, de arbeid-gerelateerde wensen en ontwikkelingsmogelijkheden van de leerling.
Via doelgerichte vakken zoals groendienst, assemblagewerk, verzenden en verpakkingsvaardigheden en onderhoudstechnieken…gaan we volop voor het optimaliseren van de arbeidsvaardigheden!

K

Bijkomend beschikken we over specifieke ontwikkelingskoffers (Zedemo) om de fijne – en grove motorische vaardigheden extra te trainen.
Dankzij onze Ruward-test beschikt de leerling over een aangepast profiel waarin ons deskundig team verder kan begeleiden, samen met de ergotherapeute.

K

Omgaan met collega’s en attitudevorming op het werkterrein zijn belangrijke onderdelen die het best in realistische omstandigheden worden geoefend.

K
Het belang van Praktijk op verplaatsing (PLOV) is dat de leerling kan kennismaken met realistische tewerkstellingsmogelijkheden en met activiteiten en vaardigheden die op de school niet kunnen worden aangeboden.

K
In Fase 1: In de trainingsklas ga je de tuinvaardigheden uitvoeren op dezorgboerderij in de regio.
In Fase 2: hebben we extra troeven door onze nauwe samenwerking met externe partners zoals de maatwerkbedrijven binnen de regio.

K
Daarnaast werken we samen met bedrijven uit het normaal economisch circuit. Hierbij worden technieken zoals bandwerk, werken met een krimpmachine, verpakken, elektrisch etiketteren, stapelen op palet….onder de loep genomen.

K

Onze lokalen zijn specifiek ingericht voor aangepaste praktijk om kwalitatief en op tempo te kunnen werken vb bij “werken voor derden” (WVD). We hebben de kans om samen te werken met bedrijven waarbij we hun producten kunnen afwerken en verkoopsklaar maken, o.a. mailings uitvoeren, verpakken van voedingswaren… Hierbij maak je kennis met de kwaliteitseisen die moeten nagestreefd worden en pas je de hygiënevoorschriften toe om de veiligheid te garanderen.

K

Tevens leggen we de focus op sociaal-emotionele ontwikkeling en attititudevorming. Dit bevordert het leerproces en is een vereiste om aansluitend op stage te kunnen gaan.
Samen met de praktijkleerkracht en de orthopedagoog en de trajectbegeleider word je intensief begeleid naar jouw toekomstige stageplaats.

Vola-traject (alternering OV2)

K

Wat is VOLA?
Het VOLA-traject of alternering OV2 is een methodiek om de leerling te begeleiden, na meerdere succesvolle stages, naar een duurzame tewerkstelling, waarbij werkplekleren zowel in het normaal economisch circuit als in een maatwerkbedrijf wordt uitgebouwd.

K

Doel?
Het doel van het Vola-project is een vlotte transitie van de schoolloopbaan tot tewerkstelling realiseren. Dankzij het VOLA-project wordt een brug gebouwd tussen twee werelden.
De alternering is een tussenstap tussen school en werk, waardoor de leerling rustig kan wennen aan een nieuwe periode in functie van de latere job.

K

Voordelen?

° Er wordt gewerkt de interesses en capaciteiten van de leerling
° De arbeidsattitudes worden actief getraind.
° Er wordt goed afgestemd tussen de verwachtingen van de werkgever en de wensen van de leerling.
° Er is een betere doorstroming naar de arbeidsmarkt.
° Eventuele problemen worden snel opgevangen en bijgestuurd.
° De leerling kan de eigen toekomst mee bepalen.
° Na de alternering heeft de leerling veel kans om aan de slag te gaan bij het stagebedrijf.
° Er is een goede samenwerking met GTB

Cookieconsent met Real Cookie Banner