Voor wie?
Home

OV2: Voor wie?

Voor leerlingen vanaf 13 jaar met een matige mentale beperking die beschikken over één van de onderstaande attesten:

 

  • Type 2 = jongeren met een verstandelijke beperking
  • Type 4 = jongeren met een motorische beperking
  • Type 9 = jongeren met autismespectrumstoornis