Wil je meer weten?
Home

OV2: Wil je meer weten?

In OV2 (opleidingsvorm 2) bereiden we je voor op het maatschappelijk functioneren en participeren in een omgeving met ondersteuning, aangepast aan jouw ontwikkelingsmogelijkheden.

In klasgroepen op maat krijg je de mogelijkheid jezelf te ontplooien, je eigen leefwereld beter te leren kennen en sociale vaardigheden te oefenen.

Zowel in de algemene sociale vorming (ASV) en de praktijkgerichte vorming (BGV) onderscheiden we 4 leergebieden om zo zelfstandig mogelijk te kunnen wonen en werken.

Heb je een diagnose ASS of nood aan extra structuur, dan kan je terecht in onze aparte autiwerking:
– beperkt aantal leerkrachten ASV en BGV
– een vertrouwde leeromgeving

 Wonen
 Werken
 Vrijetijdsbesteding
 Overkoepelende ontwikkelingsdoelen

OV2 bestaat uit 2 fases, elk traject verloopt op maat van jouw talenten en tempo: