Voor professionals
Home

OV3: Voor professionals

Tijdens de lessen GASV:

We werken met ontwikkelingsdoelen die afgestemd zijn op het leertraject van de leerling.
 
De leerinhouden komen zo functioneel mogelijk aan bod, in functie van de praktijk. Aspecten zoals zelfredzaamheid, samenwerken in teamverband,
zich voldoende weerbaar opstellen, probleemoplossend denken, nauwkeurigheid en stiptheid zijn van fundamenteel belang voor de arbeidsvoorbereiding en de latere beroepsinschakeling. Het is essentieel om GASV en BVG in een totaal vormingsaanbod op elkaar af te stemmen. Hierbij focust ons gespecialiseerd leerkrachtenteam zich op de regelgeving in verband met veiligheid, milieu, kwaliteit en welzijn.

 

De Geïntegreerde Algemene en Sociale Vorming (GASV) is opgenomen in het beroepsprofiel en omvat onderstaande delen van de ontwikkelingsdoelen:

 • Rekenvaardigheden
 • Taalvaardigheid
 • Gezondheidseducatie
 • Leren leren
 • Lichamelijke opvoeding
 • Milieueducatie
 • Sociaal-emotionele educatie
 • Vrijetijdsvaardigheden
 • ICT

Naast deze ontwikkelingsdoelen komen ook klasoverschrijdende projecten aan bod om maatschappelijke thema’s in de kijker te plaatsen zoals EHBO, verkeer, pesten, poëzieweek, politiek… . Deze klasoverschrijdende werking bevordert het leerproces, meer bepaald de motivatie, zelfwaardering en zelfcontrole.

 

Tijdens BGV:
De leerling wordt steeds voorbereid op het werkterrein met de bijhorende vaardigheden en kennis die opgenomen zijn in het beroepsprofiel.

 

Omgaan met collega’s en attitudevorming op het werkterrein zijn belangrijke onderdelen die het best in realistische omstandigheden worden geoefend.

 
Het belang van Praktijk op verplaatsing (PLOV) is dat de leerling kan kennismaken met realistische tewerkstellingsmogelijkheden en met de activiteiten en vaardigheden die op de school niet kunnen worden aangeboden.

 

Onze lokalen zijn specifiek ingericht voor aangepaste praktijk om kwalitatief en op tempo te kunnen werken vb bij “werken voor derden” (WVD). We hebben de kans om samen te werken met bedrijven waarbij we hun producten kunnen afwerken en verkoopsklaar maken, o.a. onderhoud parking ASZ, … Hierbij maak je kennis met de kwaliteitseisen die moeten nagestreefd worden en pas je de hygiënevoorschriften toe om de veiligheid te garanderen.

 

Tevens leggen we de focus op sociaal-emotionele ontwikkeling en attititudevorming. Dit bevordert het leerproces en is een vereiste om aansluitend op stage te kunnen gaan. De praktijkleerkracht en de trajectbegeleider begeleiden de leerling intensief naar de toekomstige stageplaats. 

 

 


 M

Overzicht modernisering

Na evaluatie van de opleiding en traject op maat krijgt de leerling op 2 tijdstippen, één van de volgende vormen van studiebekrachtiging!

Wanneer?

1° Op het einde van de opleidingsfase binnen jouw gekozen beroep (domein)
2° Op het einde van de kwalificatiefase binnen jouw gekozen finaliteit / beroepsprofiel

Welke mogelijkheden tot studiebekrachtiging?

 1. bewijs van competenties
  => wordt uitgereikt na slagen voor het geheel van de beroepsgerichte vorming zoals in dit opleidingsprofiel is opgenomen en is gerealiseerd
 2. een attest van verworven bekwaamheden
  => wordt uitgereikt na slagen voor een aantal competenties die in dit opleidingsprofiel zijn opgenomen en zijn gerealiseerd.
 3. een attest beroepsonderwijs
  => wordt uitgereikt bij vroegtijdige beëindiging van de opleiding of als een leerling niet in aanmerking komt voor één van bovenstaande studiebekrachtigingen.
Cookieconsent met Real Cookie Banner