Opleidingsvorm 3
Home

Opleidingsvorm 3

Het buitengewoon secundair beroepsonderwijs, opleidingsvorm 3, richt zich tot leerlingen met beperkte mogelijkheden op één of meerdere vlakken van hun ontwikkeling.

Daaruit vloeit een specifieke didactische aanpak voort, die meestal concreet en minder verbaal gericht is. Er wordt hierbij gestreefd naar integratie in een gewoon leef- en arbeidsmilieu.

 

 

Observatiefase

1 schooljaar

Ontdekken van eigen mogelijkheden en belangstelling.

Opleidingsfase

Min. 2 schooljaren

Functionele polyvalentie binnen een bepaald beroepenveld.

Kwalificatiefase

Min. 2 schooljaren

Kwalificatie van de opleidingsgraad.

Integratiefase (facultatief)

1 schooljaar

Alternerende beroepsopleiding (ABO)

 

Opleidingen