Opleidingsvorm 3 - Observatie (OBS)

Dit is het instapjaar als je vanuit de lagere school instroomt.

 

In principe duurt deze fase één schooljaar.

Je krijgt naast algemene en sociale vorming ook beroepsgerichte vorming.
Deze beroepsgerichte vorming geeft een initiatie in de opleidingen die de school aanbiedt in de latere fases.

Hier krijg je minstens 14 lestijden algemene en sociale vorming en 16 lestijden beroepsgerichte vorming (praktijk). Het lessenrooster omvat 32 lestijden zodat de school nog een aantal lestijden zelf kan invullen.

 

Algemene sociale vorming:

De leerstof bestaat uit projecten die bijdragen tot de basisculturele, sociaal – praktische en dynamisch – affectieve vorming.

Tevens wordt er gewerkt aan het onderhouden en verruimen van de reeds verworven kennis en vaardigheden.

 

Dit wordt concreet uitgewerkt in volgende vakken:
– levensbeschouwelijke vakken
– lichamelijke opvoeding
– rekenen
– taal
– maatschappelijke vorming
– computerinitiatie

 

Beroepsgerichte vorming:
Je krijgt gedurende het ganse schooljaar de kans om kennis te maken met de verschillende opleidingen die aangeboden worden in onze school.
Je krijgt iedere week les in één bepaalde atelier en schuift daarna door naar een volgende atelier met een andere vakleerkracht.

Het is de bedoeling je kennis te laten maken met de verschillende grondstoffen, materialen, technieken en werksituaties van de verschillende beroepsmogelijkheden.

 

De leerkrachten observeren je gedurende een gans schooljaar, zodat je optimaal begeleid wordt in je beroepskeuze op het einde van het schooljaar.

Cookieconsent met Real Cookie Banner