Opleidingsvorm 4
Home

OV4

GO! IBSO De Horizon werkt al meer dan een decennia rond ASS en richt OV4 Type 9 – onderwijs in sinds 2015. Leerlingen die in aanmerking komen voor type 9 in deze opleidingsvorm zijn normaal tot hoogbegaafd en hebben een diagnose autismespectrumstoornis. Er werd voor hen een verslag OV4 Type 9 uitgeschreven vanuit het CLB. Voor opleidingsvorm 4 gelden de eindtermen, ontwikkelingsdoelen en leerplannen van het gewoon secundair onderwijs. De omkadering en de ondersteuning is echter aangepast aan de problematiek van jongeren met ASS. Zij volgen in de 1e graad les in een aparte auti-klas in de A- of B-stroom met al dan niet enkele uren inclusief onderwijs. Deze inclusie-uren nemen jaarlijks toe met als streefdoel volledige inclusie in de 3e graad.

 

Werking: geïntegreerd → inclusief!

 

Een geïntegreerde werking wordt aangeboden op onze campussen voor regulier onderwijs GO! Atheneum Aalst, GO! MS Ninove, GO! Atheneum Ninove en GO! Dé Handelsschool Aalst met ondersteuning vanuit het buitengewoon onderwijs. Deze werking breidde de voorbije jaren haar expertise uit betreffende professionaliseren van het personeel, aanpassen van de infrastructuur, creëren van een draagvlak op de campussen en begeleiden van de transfer voor leerlingen met ASS van het basisonderwijs naar het secundair onderwijs . GO! IBSO De Horizon kan op campus Aalst en campus Ninove beroep doen op een fantastisch team van directie, leerkrachten en ondersteuners die zich met een bijzondere toewijding inzetten voor deze werking.

 


 

Kom je zelf graag eens luisteren? Schrijf je dan zeker in voor onze 2de infoavond:

 

Uitnodiging-infoavond-20.02.20-1

 


De presentatie van onze vorige infoavond kan u hieronder terugvinden.
Meer info kan worden bekomen bij Karolien Meganck (beleidsmedewerker) via karolien.meganck@ibsodehorizon.be of 0497/43 15 54.

2019-11-14-OV4-De-Horizon_versie-13-november-2019